Motie : Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L. Sazias, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

36350-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief regering

32793-580 Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de huidige kosteneffectiviteit van het gordelroosvaccin op basis van nieuwe data en de daaruit volgende conclusies ten aanzien van de motie van het lid Van Otterloo c.s. over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken (Kamerstuk 25295-83)

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Kosteneffectiviteit van het gordelroosvaccin

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

VAO Medische preventie/Infectieziekten (AO d.d. 6/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45