Motie : Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. Sazias, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Regterschot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

25424-595 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 november 2021, over GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

25424-583 Diverse onderwerpen inzake GGZ

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

25424-547 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-521 Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO GGZ (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15