Motie : Motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

24515-557 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2020, over armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

24515-556 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2020, over armoede- en schuldenbeleid

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29325-122 De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

24515-528 Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 16 januari 2020

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-522 Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Activiteiten

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00