Motie

Motie van de leden Den Boer en Van den Berge over borgen van kennis over diversiteit en inclusie binnen de nationale politie

Download Download

Indieners