Motie : Motie van het lid Van Gerven over de omgang met bodemverontreiniging nabij drinkwatervoorzieningen

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 115
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, nr. 22)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven