Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Gerven over de omgang met bodemverontreiniging nabij drinkwatervoorzieningen

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 115
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, nr. 22)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00