Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uur

Download

Indieners

 • Indiener
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Michiel van Nispen, Kamerlid SP
 • Medeindiener
  C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Madeleine van Toorenburg, Kamerlid CDA

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 97
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33996-90 Overzicht moties en toezeggingen i.v.m. inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

35361-20 Reactie op amendementen ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg

33996-77 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24557-168 Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens het VAO Kansspelen van 11 december 2019

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30