Motie : Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Download

Indieners

  • Indiener
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-IX-45 Fiscale moties en toezeggingen 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35510-4 Reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Brief regering

31322-424 Eindrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31066-760 Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

24515-574 Verslag van een schriftelijk overleg over Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31066-703 Tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel en uitwerking van de motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-698 Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over uitvoeringsproblemen bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag.

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-694 Verslag van een schriftelijk overleg over kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-690 Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31322-417 Tussenrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen 2020 (Kamerstuk 35300-IX-20)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake schriftelijk overleg over de bpm

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

35300-IX-20 Fiscale moties en toezeggingen 2020

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

32140-72 Verslag van een schriftelijk overleg over inkomensongelijkheid door Belastingstelsel (Kamerstuk 32140-70)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2) (Kamerstuk 31066-624)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-635 Wetsvoorstel Wet Hardheidsaanpassing Awir

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-629 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake selectieregels en risicomodellen Belastingdienst

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-624 Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-630 Voortgang van de hersteloperatie Toeslagen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-621 Overzicht wetgeving Toeslagen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-613 Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-607 Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief Algemene Rekenkamer

31066-599 Lessen uit 15 jaar onderzoek naar toeslagen door de Algemene Rekenkamer

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden

31066-591 Lijst van vragen en antwoorden over versterken besturing Belastingdienst

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over versterken besturing Belastingdienst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

31066-588 Versterken besturing Belastingdienst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Belastingdienst en Belastingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00