Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Paternotte over meenemen van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen in het investeringsfonds (t.v.v. 35300-VIII-48)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 114
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
PVV 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35300-83)

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Brief regering

35300-83 Nationaal Groeifonds

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiƫn

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. Slob - wetsvoorstel inzake nieuwe scholen so beschikbaar bij behandeling evaluatie passend onderwijs in de Kamer

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

35300-VIII-155 Reactie op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie (Kamerstuk 35300 VIII)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Nationaal Groeifonds

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Nationaal Groeifonds

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35