Motie : Motie van het lid Van Eijs over mogelijke voordelen van grootschalige bouw in hout

Download

Indieners

  • Indiener
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 19
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32852-131 Voortgang circulair bouwen, beantwoording vragen, uitvoering moties

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30196-728 Reactie op verzoek commissie over natuurinclusief bouwen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

32852-111 Lijst van vragen en antwoorden over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over circulair bouwen

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Bouwen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35
Naar boven