Motie : Motie van de leden Wiersma en Van Weyenberg over borgen dat het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijft staan

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Tegen
PvdD 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31311-234 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 juni 2020, over ZZP

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31311-220 Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

ZZP

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45