Motie

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over het schrappen van de passage over de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis in de opdrachtformulering

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-07-2019
32820-299Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland