Motie

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over verhoging van de kennis over huwelijkse gevangenschap bij de politie

Download Download

Indieners