Motie (gewijzigd/nader)
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over geen steun geven aan militaire acties tegen Venezuela (t.v.v. 21501-02-1991)

Download Download

Ondertekenaars