Motie (gewijzigd/nader)
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
VVD 33
PVV 20
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-10-2020
31288-883Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

21-06-2019
31288-744Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

15-04-2019
31288-720Gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master