Motie

Motie van het lid Nijboer c.s. over verplaatsing van het overslagstation voor aardgascondensaat uit Roodeschool

Download Download

Indieners