Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van der Lee over een betere kwaliteitsborging voor installateurs (t.v.v. 32813-428)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-337 Veegbrief SDE++

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-563 Zon op dak: kansen en oplossingsrichtingen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15