Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Von Martels over de norm voor grond in niet-vrij liggende diepe plassen (t.v.v. 28089-160)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35334-115 Aanpassingen beleid PFAS

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een algemeen overleg

35334-78 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020, over PFAS

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-46 Voortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

PFAS

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleid en normering PFAS door RIVM

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:30

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10