Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uur

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33996-90 Overzicht moties en toezeggingen i.v.m. inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

35361-20 Reactie op amendementen ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg

33996-77 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

24557-168 Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens het VAO Kansspelen van 11 december 2019

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45