Motie : Motie van de leden Van der Molen en Palland over aanspraak van oud-studenten op het STAP-budget

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-VIII-24 Informatie over een aantal moties en toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs en wetenschap

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15