Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over definitieve duidelijkheid over de uitkomsten van Beter Benutten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-VIII-24 Informatie over een aantal moties en toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs en wetenschap

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

31511-45 Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering (Kamerstuk 31511-39)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31511-39 Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15