Motie : Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Kuik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31524-566 Versterking burgerschapsonderwijs - Actielijn 1 van de aanpak basisvaardigheden middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-564 Adviesrapport ‘Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-489 Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-481 Beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

29544-1032 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

35570-VIII-133 Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

31524-472 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2020, over Onderwijs en corona III Mbo

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-465 Actieplan “Stages en leerbanen” van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00