Motie : Motie van het lid Bromet over verbieden van de verkoop van de Japanse duizendknoop

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-251 Verzamelbrief Natuur

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-247 Verzamelbrief Natuur

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-223 Voorhang houdende wijziging van het Besluit natuurbescherming en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met een handelsverbod voor Aziatische duizendknopen en wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-201 Ontwikkelingen in het natuurbeleid

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-189 Informatie over diverse onderwerpen met betrekking tot natuurbeleid en de natuur

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Natuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14