Statenpassage

Motie : Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten alle leveringsonderbrekingen publiceert op zijn website

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29477-735 Voorraadbeleid geneesmiddelen

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

29477-727 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Geneesmiddelenbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

29477-696 Voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16