Motie : Motie van het lid Ellemeet c.s. over donorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29447-71 Bloeddonorselectiebeleid MSM

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29447-70 Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29447-68 Reactie op verzoek commissie inzake bloeddonorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

29447-67 Reactie op verzoek commissie over voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Ellemeet c.s. (Kamerstuk 29447-53)

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

VSO Bloedvoorziening (29447, nr. 52)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10