Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29544-1031 Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1021 Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1010 Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Regulering van Werk

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35359-3 Reactie op de initiatiefnota ┬źActieplan Arbeidsmigratie┬╗ van de leden Segers en Marijnissen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30