Motie : Motie van het lid Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

20454-171 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (Kamerstuk 20454-170)

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Kamerstuk 35 300-VIII-212)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Min BVOM - Uitvoering moties inzake toereikendheid financiering en rapport McKinsey

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

35300-VIII-212 Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

20454-159 Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (Kamerstuk 20454-154)

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Oorlogsgetroffenen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20