Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (t.v.v. 34293-90)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Thierry Baudet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

34293-124 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 november 2021, over Renovatie Binnenhof

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

34293-122 Zesde rapportage project Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsappreciatie review gefaseerd renoveren Binnenhof van BBC Bouwmanagement

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de vijfde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-103)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-103 Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

34293-96 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (Kamerstuk 34293-92)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

34293-95 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK- verzoek om beargmenteerd aan te geven wat hij nog kan doen om de gewijzigde motie Bisschop c.s. over inrichten oude vergaderzaal

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-94)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-94 Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40