Motie : Motie van de leden De Pater-Postma en Remco Dijkstra over een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1059 Stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2023

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

35570-A-91 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35570-A-62 Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45