Motie : Motie van de leden Van Eijs en Van der Graaf over aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsappreciatie review gefaseerd renoveren Binnenhof van BBC Bouwmanagement

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de vijfde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-103)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-103 Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

34293-95 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK- verzoek om beargmenteerd aan te geven wat hij nog kan doen om de gewijzigde motie Bisschop c.s. over inrichten oude vergaderzaal

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-94)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-94 Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40