Motie : Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-913 Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een algemeen overleg

31839-746 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Jeugd

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-730 Voortgang van de acties om de zorg voor jeugd te verbeteren

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-723 Perspectief voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30