Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. over pilots in de Achterhoek en Twente in verband met droogte (t.v.v. 35300-XII-63)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27625-552 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over water

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-541 Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30