Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (t.v.v. 35300-X-44)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.I. Diks, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Bosman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S. Karabulut, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27925-959 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over de Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-955 Kabinetsreactie op het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-944 Rapport van de commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel 'Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-889 Voorzitter van de externe onafhankelijke commissie van onderzoek naar de grootschalige evacuatieoperatie vanuit Kaboel

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-885 Stand van zaken t.a.v. het onderzoek naar de evacuatie uit Afghanistan en het onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

27925-876 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 november 2021, over Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-875 Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-872 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-871 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over een onderzoek door een onafhankelijke externe commissie

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-806 Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Inbreng feitelijke vragen Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen en antwoorden

27925-770 Lijst van vragen en antwoorden over aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

19637-2573 Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (Kamerstuk 35300-X-45)

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00