Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (t.v.v. 35300-VII-30)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-B-8 Werking en verantwoording artikel 2 Financiële-verhoudingswet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Verslag van een algemeen overleg

35300-B-30 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2020, over Financiële verhoudingen

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35300-B-21 Financiële positie van gemeenten

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-VII-124 Verslag van een schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35420-43 Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35300-B-18 Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (Kamerstuk 35300-B-9)

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35300-B-12 Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief regering

35300-B-9 Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Financiële verhoudingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10