Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Özütok, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28844-266 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Integriteit openbaar bestuur

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

28844-254 Integriteitsbeleid openbaar bestuur

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35546-7 Stand van zaken over de nota van wijziging inzake bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (Kamerstuk 35546)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

28844-223 Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29911-292 Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35570-VII-8 Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-VII-124 Verslag van een schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 19:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Integriteit openbaar bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00