Statenpassage

Motie : Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31936-939 Regionale Luchthavens

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-857 Stand van zaken over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

31936-823 Lijst van vragen en antwoorden over de Definitieve Luchtvaartnota

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een notaoverleg

31936-793 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 juni 2020, over Luchtvaart en corona

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31936-785 Verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het perspectief voor de Luchtvaart (Kamerstuk 31936-741)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-741 Perspectief voor de Luchtvaart

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regionale luchthavens

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20