Motie : Motie van de leden Bruins en Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31936-905 Reactie op verzoek commissie over de brief van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA m.b.t. werkwijzer luchtvaart specifieke MKBA's

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-869 Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-827 Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchthavens

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een notaoverleg

31936-793 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 juni 2020, over Luchtvaart en corona

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31936-785 Verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het perspectief voor de Luchtvaart (Kamerstuk 31936-741)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-741 Perspectief voor de Luchtvaart

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over drie rapporten over vliegtuiggeluid (Kamerstuk 29665-385)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31936-736 Verslag van een schriftelijk overleg over drie economische studies op het gebied van luchtvaart

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29665-385 Diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31936-712 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

31936-707 Lijst van vragen en antwoorden over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-698 Toezeggingen naar aanleiding van AO Luchtvaart 11 september 2019

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04