Motie : Motie van de leden Segers en Buitenweg over een verkenning naar de toedracht van de recente stijging in aangiften mensenhandel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28638-207 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Mensenhandel en prostitutie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

28638-190 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 mei 2021, over Mensenhandel en prostitutie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31015-221 Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015-2019

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28638-183 Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28638-179 Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2014-2018

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28638-176 Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mensenhandel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20