Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Bouali, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2470 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2457)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een algemeen overleg

34952-121 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2020, over Handelsbetrekkingen Afrika

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XVII-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-118 Voortgangsrapportage Handelsagenda 2020

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2200 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 en 21 september 2020

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-113 Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2176 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - voortgang onderhandelingen nieuwe EU-Afrika partnerschapsagenda

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

21501-02-2148 Kabinetsappreciatie EU-Afrikastrategie

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering (via videoverbinding) gewijzigde datum

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Raad Buitenlandse Zaken Handel GEANNULEERD

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10