Motie : Motie van het lid Geurts over de aanstelling van een samenwerkingsambassadeur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over perspectieven voor agrarische ondernemers (Kamerstukken 30252 en 35334, nr. 28)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30252-28 Perspectieven voor agrarische ondernemers

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35925-XIV-18 Advies "Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw"

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1302 Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021 (deel 1) (Kamerstuk 21501-32-1295)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

32670-199 De agrarische ondernemerschapsagenda

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Realisatie LNV-visie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Perspectieven voor agrarische ondernemers

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15