Statenpassage

Motie : Motie van het lid De Pater-Postma c.s. over een breder onderzoek naar criminele inmenging in de amateursport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-261 Beleidsreactie op onderzoek criminele inmenging in de amateursport

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

30234-256 Voortgang sport 2020

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Fysieke procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15