Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-665 Routekaart Zon Op Water

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 (Kamerstuk 31239-312)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

31239-312 Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een algemeen overleg

34682-47 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over het Ontwerp Novi

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

34682-32 Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34682-29 Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10