Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden goedkeuren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-612 Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-403 Kabinetsreactie op de Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32813-342 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34682-27 Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00