Motie : Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over waardevolle karakteristieken en cultuurhistorische aspecten van het landschap koesteren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

34682-47 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over het Ontwerp Novi

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

34682-32 Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34682-27 Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Ontwerp-Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00