Motie : Motie van de leden Westerveld en van den Hul over aanbieden van voorschoolse educatie aan vluchtelingenpeuters

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-573 Uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor met name het primair en voortgezet onderwijs en informatie over de ontwikkelingen op een aantal thema’s

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een algemeen overleg

27020-116 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2020, over onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27020-108 Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectie onderzoek LEA

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

27020-106 Monitoring onderwijsachterstandenbeleid

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

VSO over het bericht ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’ (27 020, nr.101)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15