Statenpassage

Motie : Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-498 Moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

31293-476 Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: