Motie : Motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33694-68 Resultaten en vervolg Responsible AI in the military domain (REAIM) Summit over verantwoorde AI in het militaire domein

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza en Defensie - uitkomsten REAIM conferentie over verantwoorde AI in het militaire domein

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

33694-67 Nederlandse inzet REAIM conferentie over verantwoorde AI in het militaire domein

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

33694-65 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2022, over Autonome Wapens

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

33694-64 Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694-43)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

36100-V-9 Verslag van een schriftelijk overleg over de verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2021 (o.a. Kamerstuk 36100-V-1)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

36100-V-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 (Kamerstuk 36100-V-1)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een notaoverleg

35848-11 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 13 december 2021, over de initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen (Kamerstuk 35848)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

35848-4 Lijst van vragen en antwoorden over de initiatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen (Kamerstuk 35848-2)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen (Kamerstuk 35848-2)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan initiatiefneemster - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

33694-63 Voortgang uitvoering van de motie Koopmans (Kamerstuk 33694-43)

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

26150-195 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2021, over AVVN

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2405 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juli 2021, over Raad Buitenlandse Zaken

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

26150-193 Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2401 Verslag van een schriftelijk overleg over toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat van 16 juni 2021 omtrent het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan (Kamerstuk 21501-02-2389)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2378 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 juli 2021

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

35830-V-8 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen en antwoorden

35830-V-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2020 (Kamerstuk 35830-V-1)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - verzoek om reactie op initiatiefnota

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Initiatiefnota

35848-2 Initiatiefnota

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35848-1 Geleidende brief

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

28676-358 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële op 23 en 24 maart 2021

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

33694-59 Opvolging van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

26150-187 Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Kamerstuk 26150-186)

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

33694-58 Verslag van een schriftelijk overleg over tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

30806-51 Reactie op verzoek commissie over de bijeenkomst van de conferentie over de inzet van drones

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-V-47 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda OVSE Ministeriële Raad van 5 en 6 december 2019

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

33694-53 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het internationaal normkader voor het gebruik van nieuwe technologieën als (onderdeel van) wapensystemen

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg

26150-183 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2019, over AVVN

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

33694-48 Uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

26150-182 Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-28-191 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28-29 augustus 2019 te Helsinki

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een algemeen overleg

28676-322 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over NAVO Defensie Ministeriële

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

28676-320 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Technologisch nieuwe wapensystemen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Technologisch nieuwe wapensystemen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59