Motie : Motie van het lid Lodders c.s. over de Kamer betrekken bij de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1634 Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 7-9 april 2024 (Kamerstuk 21501-32-1631)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een algemeen overleg

28625-273 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 mei 2019, over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-264 Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15