Motie : Motie van het lid Smeulders c.s. over het sluiten van een woondeal met de regio Amersfoort

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-56 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 06/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00