Motie : Motie van het lid Kerstens over knelpunten in de huidige regeling inventariseren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34352-256 Experiment Generieke werkgeversvoorziening

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

35070-14 Intermediaire voorzieningen voor auditief en visueel beperkten

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-190 Pilot generieke werkgeversvoorziening

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35070-13 Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditef beperkten

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35070-12 Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gehandicaptenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Uitvoering sociale zekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14