Motie : Motie van de leden Den Boer en Bergkamp over belemmeringen voor herziening van de geslachtsvermelding op paspoorten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27859-145 Voortgangsbrief aanpak onnodige sekseregistratie

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

27859-139 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over Evaluatie Transgenderwet

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

27859-135 Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Evaluatie Transgenderwet van 19 juni 2019

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

27859-133 Evaluatie Transgenderwet

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

30420-302 Onnodige sekseregistratie

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO E-id / paspoorten (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Emancipatiebeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Evaluatie Transgenderwet

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35